Vernevelingsysteem

Een vernevelingsysteem voor meer bedrijfszekerheid

Een ten alle tijde betrouwbare koeling is essentieel om de versheid van producten te waarborgen en derving te voorkomen. Bij extreem hoge temperaturen kan het soms zijn dat er zoveel van de koelinstallatie gevraagd wordt dat deze niet optimaal blijft presteren.

Omgevingstemperatuur

De omgevingstemperatuur is van grote invloed op de koelinstallatie, die vaak ontworpen is op een omgevingstemperatuur van 34°C terwijl de zomers in Nederland de laatste jaren temperaturen hebben met uitschieters tot soms wel 40°C. Afhankelijk van de opstelling, het soort dak en de zoninstraling is de werkelijke temperatuur bij de gaskoeler of condensor op daken tot wel 15°C hoger dan de door het KNMI gemeten omgevingstemperatuur (lees  35 °C + 15°C).

Reduceren van de temperatuur

De omgevingstemperatuur is een gegeven en is niet te beïnvloeden. De temperatuur van de lucht die door de condensor aangezogen wordt tot op zekere hoogte wel. Deze loopt snel op doordat een gaskoeler/condensor veelal in de volle zon op een donkere ondergrond op het dak staat. Het wit maken van het dak, creëren van schaduwplekken en het nat maken van het dak zijn mogelijkheden om de aanzuigtemperatuur minder op te laten lopen.

Vernevelingsysteem

Een meer consistente oplossing is het plaatsen van een automatisch vernevelingsysteem op de gaskoeler/condensor. Deze vernevelt gecontroleerd water rondom de gaskoeler/condensor op momenten dat de installatie hierom vraagt. Het systeem kan met minimaal waterverbruik, de lucht-aanzuigtemperatuur reduceren met ongeveer 5°C wat uw bedrijfszekerheid sterk vergroot. Veld koeltechniek kan zo'n vernevelingsysteem voor u aanleggen. 

Het vernevelingsysteem

De gaskoeler/condensor wordt voorzien van een automatisch vernevelingsysteem. Bij tropische weersomstandigheden treedt dit systeem automatisch in werking.

Het systeem bestaat uit:
- leiding met nozzles
- leidingwerk + montage, maximaal 15 meter vanaf wateraansluiting machinekamer.
- leegloop klep i.v.m. legionella en vorstbeveiliging
- Danfoss EKC thermostaat incl. buitenvoeler.
- koppelen/inregelen netwerk Danfoss Adap-Kool
- inbedrijfstelling
- aanpassen E-schema

Waterverbruik
Het waterverbruik bij kleine gaskoelers/condensors is circa 350 liter per uur (bij grotere installaties het 2- of 3-voudige). Het aantal uren per dag en het aantal dagen per jaar zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.

Voorwaarden waterkwaliteit:
Hardheid : > 1,05 en < 2,25 dH
PH-waarde : > 6 en < 8
Elektrische geleidbaarheid : 1500µS/cm
Chloride gehalte : < 200 mg/l

Indien de waterkwaliteit niet voldoet, is aanvullend een waterontharder noodzakelijk voor het behoud, de capaciteit en de levensduur van de gaskoeler/condensor.

Bestellen? Meer informatie?

Vul uw gegevens hieronder in om meer informatie te ontvangen over het systeem. 

Velden met een * zijn verplicht