Veld bouwt aan Unilevers Foods Innovation Centre in Wageningen

Op de campus van Wageningen University & Research bouwt Unilever het state of the art Foods Innovation Centre. Hier wordt Unilevers Food R&D expertise uit Poznan (Polen), Heilbronn (Duitsland) en Vlaardingen samengevoegd in één centraal innovatiecentrum. Het centrum draagt daarmee bij aan de leidende positie van Nederland op het gebied van hightech innovaties en applicaties voor de Agri Food sector.

Nauwe samenwerking

Naar verwachting zal er in 2050 wereldwijd 70% meer voedsel nodig zijn dan er op dit moment wordt geproduceerd. Er moet dus wezenlijk iets veranderen aan het huidige voedselsysteem en daarvoor is nauwe samenwerking nodig. De keuze voor Food Valley in Wageningen is daarom logisch. Met het samenvoegen van de R&D afdelingen biedt Unilever een inspirerende werkomgeving voor internationale kennisuitwisseling tussen bedrijven, overheidsinstellingen, kenniscentra, NGO’s, startups en consumenten. Dit met als doel er gezamenlijk voor te zorgen dat duurzame en gezonde voeding de norm wordt en bereikbaar is voor iedereen. 

Innovatieve technieken en efficiënte indeling

Het innovation centre beslaat straks 18.000 m2 en bestaat uit een Pilot Plant, een Food en Costumer Experience en twee verdiepingen met kantoren en laboratoria. Het gebouw kenmerkt zich door innovatieve technieken en een efficiënte indeling die beweging en ontmoeting stimuleert. Gezondheid en welzijn van de gebruikers staat hierin centraal. Het ontwerp heeft ervoor gezorgd dat het gebouw gecertificeerd is met een uitmuntende BREEAM-NL Outstanding score.

Warmte genereren met buitenlucht als warmtebron

De duurzaamheidsambities van Unilever zijn hoog en de duurzame oplossingen van Veld Koeltechniek sluiten daar goed bij aan. Voor de 16 geconditioneerde ruimtes (variërend van -20°C tot +40°C) levert Veld een koude oplossing in de vorm van een transkritische CO2 koelinstallatie met warmteterugwinning. Voor dit laatste is een back-up voorzien in de vorm van een buitenverdamper. Deze genereert de benodigde warmte door de buitenlucht te koelen als er wel een warmtevraag is, maar niet genoeg restwarmte beschikbaar. Zo worden voor het gehele gebouw altijd de juiste temperaturen gegarandeerd.

Unilevers Food Innovation Centre zal medio 2019 volledig operationeel zijn.

Unilever-Food-innovation-Bovenaanzicht