Veld betrokken bij herziening NPR 7601: ontwerpnorm voor CO2 installaties

Voor de bouw van een koelinstallatie op het natuurlijke koudemiddel CO2 (koolstofdioxide/R744) zijn er normen waarin beschreven staat hoe een CO2 installatie veilig gebouwd kan worden. Voor het koudemiddel CO2 is dit de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 7601.

Norm toe aan een herziening

De huidige versie van de NPR 7601 is van 2013. Het aantal gebouwde CO2 installaties is de afgelopen jaren toegenomen. Hierdoor is er veel kennis en ervaring opgedaan met CO2 installaties. Daarnaast  is de huidige norm een afgeleide van andere normen bedoeld voor andere koudemiddelen zoals ammoniak. Tijd dus voor een herziening.

Operationeel Directeur Ing. Jeroen Vredenberg is namens Veld Koeltechniek als voorzitter van de werkgroep betrokken bij de herziening van de NPR. In diverse sessies zijn alle knelpunten geïnventariseerd en is er een concept versie van de nieuwe NPR 7601 tot stand gekomen.

Norm gepubliceerd voor commentaarronde 

Het ontwerp van de herziene NPR 7601 staat momenteel gepubliceerd op de site van de NEN voor commentaarronde. Op 28 maart 2019 heeft Veld Koeltechniek de wijzigingen toegelicht/geïnformeerd op de informatiebijeenkomst revisie NPR7600 (koolwaterstoffen) en NPR7601 bij Aeres Tech in Ede. Op deze bijeenkomst waren verschillende betrokkenen (installateurs, adviseurs en keuringsinstantie) aanwezig om de wijzigingen te bespreken en te becommentariëren in een discussieronde.

Belangrijkste wijziging

De belangrijkste wijziging is de toepassing van CO2 detectie. Het uitgangpunt is voorheen de “praktische limiet” geweest. Indien dit limiet overschreden wordt, dan is CO2 detectie verplicht. In de nieuwe NPR 7601 is het uitgangspunt de ATEL (Acute Toxixcity Exposure Limit). De ATEL grens ligt lager dan de praktische limiet waardoor veiligheidsvoorzieningen zoals CO2 detectie eerder toegepast dienen te worden.

Wanneer is de nieuwe NPR 7601 definitief van kracht?

Op het ontwerp van de nieuwe NPR 7601 kan tot 1 juni 2019 commentaar worden ingestuurd. Daarna zullen alle laatste wijzigingen worden verwerkt. De verwachting is dat de nieuwe NPR 7601 eind 2019/begin 2020 gepubliceerd wordt op de site van de NEN en daarmee van kracht wordt.