Van uitgekiend ontwerp naar inbedrijfstelling

Op 18 februari 2017 ging de bouw van runderslachterij / verwerking Ameco in Apeldoorn van start. Slechts acht maanden later, in oktober van hetzelfde jaar werd gestart met de eerste slachtactiviteiten. De slachterij heeft een slachtcapaciteit van 600 runderen per dag. Veld is verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en de inbedrijfstelling van de koude installaties, de spraytunnel en warmteterugwinning.

Spraytunnel zorgt voor het behoud van kwaliteit

De koelcapaciteit van de installatie bij Ameco bedraagt 1.400 kW. Met het oog op de kwaliteit van het Nederlandse rundvlees is een spraytunnel gerealiseerd. Door het verstuiven van water wordt het gewicht van het vlees op peil gehouden en behoudt het vlees zijn natuurlijke kleur. Het energiezuinige proces beperkt tevens de uitdroging van het vlees.

Het nuttig maken van restwarmte

Dankzij ons uitgekiende ontwerp wordt nagenoeg alle afvalwarmte die vrij komt bij de NH3 installatie nuttig gemaakt. Het reinigingswater (200m3/dag) wordt bijvoorbeeld door middel van restwarmte opgewarmd naar 65º. Ook de luchtverversingsinstallaties van de slachthal en uitsnij / inpakruimte maken 100% gebruik van restwarmte. Restwarmte vormt tevens de basis van de vernuftige drooginstallatie ten behoeve van de ruimtes die dagelijks gereinigd worden.

Meer weten? Vraag het onze specialisten