Koelinstallatie of energiecentrale?

Het beschikbaar hebben van aardgas is eindig. In de toekomst zal de nutsvoorziening bestaan uit water en elektra. Wilt u succesvol zijn én blijven, kijk dan goed naar uw warmtestromen gedurende het jaar en bouw zekerheden in.

Veld Koeltechniek heeft de afgelopen jaren methodes ontwikkeld om warmte en koude inzichtelijk te maken én op elkaar af te stemmen. We zijn in staat verschillende energiestromen in een groter geheel te verwerken en hebben hier inmiddels ruime ervaring in. Gasloos bouwen heeft de toekomst. Het is een gemiste kans voor uw bedrijfssucces om daar niet nu al op in te spelen. 

Koelinstallatie wordt energiecentrale

Door toepassing van warmteterugwinning op verschillende temperatuurniveau’s, al dan niet aangevuld met industriële warmtepomptechniek, zijn we in staat restwarmte van onze koelinstallaties te gebruiken om andere processen te voorzien van warmte. Uw koelinstallatie is dan niet langer enkel een koelinstallatie maar wordt een energiecentrale die warmte en koude levert. Vanuit onze expertise kunnen we warmte- en koudebehoefte op elkaar laten aansluiten. De processen waarbij warmte en koude benodigd zijn kunnen dan het gehele jaar zonder aardgas ingezet worden.

Zandbergen Haarlem

Veld zal in 2019 de nieuwe fabriek van Zandbergen Haarlem in bedrijf stellen. De nieuwbouw van deze baconspecialist is volledig ingericht op een gasloos bedrijfsproces. De NHkoel- vriesinstallatie van Veld wordt hier (in combinatie met industriële, hoog temperatuur warmtepompen) tevens de energiecentrale voor het pand en de productieprocessen binnen het bedrijf. Kortom, zowel klimaatbeheersing (denk aan het verwarmen van kantoren) als warmte ten behoeve van verschillende productieprocessen (denk aan het roken van de vleesproducten en drogen van productieruimtes na reiniging) worden hier tot stand gebracht zonder gebruik van gas.  

Naast het ontwerp, de bouw en inbedrijfstelling van de koeltechnische installatie in combinatie met het warmte technische deel, heeft Veld binnen dit project een coördinerende rol. In co creatie met partners vindt afstemming plaats over de verschillende energiestromen binnen het totale bedrijfsproces.

Feiten & cijfers

Onderstaand enkele feiten en cijfers over de nieuwbouw Zandbergen Haarlem. Duurzaamheid staat hier hoog in het vaandel. Naast het ontwerp komt de duurzaamheid van onze koel- en vriesinstallaties tot uitdrukking in het toepassen van hoogwaardige materialen.

 • Totaal geïnstalleerde koelcapaciteit (NH3): 2560kW
 • Totaal geïnstalleerde vriescapaciteit (CO2): 800 kW
 • Productie warmwater t.b.v. reiniging en krattenwas: 80m3/dag/+60ºC
 • Restwarmte t.b.v. ontdooiing en drogen productieruimtes: 1600kW
 • Warmte t.b.v. rookproces (warmtepompen en krattenwas): 1100kW / +85ºC

Stromenschema-enegieverbruik

Het geheel is opgebouwd uit:

 • 5 NHschroefcompressoren
 • 8 COzuigercompressoren
 • 2 luchtgekoelde condensors (RVS-buis en AIMg lamellen met aanvullende coating)
 • 5 luchtbehandelingskasten (uitgevoerd in RVS en voorzien van warmtewielen)
 • 41 luchtkokers met energiezuinige ventilatoren (EC) en RVS304 buis
 • Leidingwerk uitgevoerd in RVS304
 • 1 geïsoleerde buffertank 195m3 RVS 304 (wordt ook ingezet als thermische buffer)
 • Procesbesturing en skada

Ook gasloos bouwen?

Koudetechniek kan bijdragen aan de uitfasering van aardgas. Uiteraard adviseren wij u graag over de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.