Gasloos bouwen: integraal ontwerpen

Op uitnodiging van OSV (Ondernemers Sociëteit Voedingsindustrie) was Veld afgelopen 5 april aanwezig als gastspreker bij het bedrijfsbezoek aan Ameco in Apeldoorn. Leden van OSV waren hierbij uitgenodigd. Als leverancier van de koudeinstallaties inclusief warmteterugwinning mochten we in 5 minuten vertellen hoe we het nieuwbouwproject Ameco hebben aangevlogen en waar we tegenaan liepen. Onderstaand zijn de hoofdlijnen van de presentatie van Veld terug te lezen.

Gasloos bouwen: integraal ontwerpen

We zijn getuige van een ongekende energietransitie in Nederland: van fossiele brandstoffen naar herwinbare en natuurlijke energiebronnen. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw maken we volop gebruik van aardgas. Echter is door het kabinet recent aangekondigd dat we binnen 10 jaar geen gas meer geleverd zullen krijgen en dat de gaswinning in Groningen stopt.

Voor u als ondernemer is het daarom zaak om hier rekening mee te houden bij nieuwe investeringen. U zult gasloos moeten bouwen. Koudetechniek kan bijdragen aan de uitfasering van aardgas. Het sleutelwoord daarbij is integraal ontwerpen.

Het traditionele bouwen

Het traditionele bouwen stelt de fysieke bouwketen centraal, alles is gericht op het korte termijn denken. Denk daarbij aan efficiëntie en investeringsreductie. Het gebouw, de installaties en de processen vormen geen geoptimaliseerd geheel. U krijgt (zonder dat u het wellicht in de gaten heeft) een suboptimaal product opgeleverd dat:

  • Onvoldoende beantwoord aan uw wens
  • Hoge toekomstige kosten voor gebruik en onderhoud heeft
  • Over onvoldoende functionaliteit op termijn beschikt

Integraal ontwerpen

Een gebouw is geen compositie van staal, beton, glas en een aantal technische onderdelen maar heeft een economische functie. Het moet een geoptimaliseerde, soepel lopende machine zijn waarvan de output voldoet aan de verwachting.

De uitfasering van gas, de transitie van de energiemarkt en de vraag naar duurzaamheid (BREEAM) vragen om een andere aanpak dan het traditionele bouwen. Deze aanpak heet Integraal Ontwerpen:

  • Denken in functionaliteiten i.p.v. oplossingen
  • Ontwerpen van een levensduur i.p.v. een vorm of functie
  • Het inleven in en samenwerken met andere disciplines

Ameco als voorbeeld van integraal ontwerpen

Ameco is een mooi voorbeeld van integraal ontwerpen. We spreken hier dan ook niet over de nieuwbouw van een gebouw maar van een productiefaciliteit. We hebben hierbij niet gekeken naar hoe het altijd gedaan wordt maar naar hoe het beter kan.

Hierbij is de koude/installatie een energiecentrale met productwarmte en elektrische energie als brandstof en koude en warmtestromen als resultaat. Uiteraard gebruikmakend van natuurlijke koudemiddelen NH3, CO2 en warmtepomp technologie. Dankzij het integrale ontwerp wordt alle restwarmte van de installatie nuttig ingezet. Er is geen aardgas nodig.

In tijden van transities ziet een ondernemer kansen maar zoekt ook zekerheden. Ook Ameco heeft een gasaansluiting. Voor de zekerheid. Maar het zou morgen zonder kunnen.