Boost Pioneer certificaat voor Veld Koeltechniek

Veld Koeltechniek is door de provincie Gelderland benoemd tot BOOST pionier sociale innovatie. Vrijdag 6 maart reikte Peter Kerris, gedeputeerde van de Provincie, tijdens een bedrijfsbezoek aan Veld het certificaat hiervoor uit.

Pioniers zijn ondernemers die sociaal innoveren. Zij blinken uit in de manier waarop zij het beste uit hun medewerkers halen, gezamenlijk nieuwe kansen creëren en structurele vernieuwingen in werkprocessen en arbeidsverhoudingen realiseren. De actieve betrokkenheid, intrinsieke motivatie en invloed van medewerkers in dit proces is cruciaal. Het programma BOOST pioniers is een aanvulling op Pioniers Overijssel (2017-2019) en is erop gericht om Smart industry MKB-bedrijven, ondernemersnetwerken en -organisaties, in vooral Gelderland, bewust te maken van het belang van sociale innovatie. Veld Koeltechniek zal hier, samen met andere Pioniers, optrekken met de provincie Gelderland door eigen kennis en ervaring met sociale innovatie te delen met andere bedrijven. Ondernemers worden hierdoor ondersteund bij de concrete toepassing van sociale innovatie in hun bedrijf.

Als familiebedrijf zet Veld Koeltechniek haar medewerkers centraal en wil van een top-down naar een bottom-up bedrijfsvoering. Werken met zelfsturende teams waardoor de verantwoordelijkheden lager in de organisatie komen te liggen en processen kunnen worden geoptimaliseerd.

Voor meer informatie zie ook:

https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Innovatie-is-mensenwerk
https://boostsmartindustry.nl/boost-pioniers-0