Voorwaarden

Algemene NVKL Voorwaarden

>> Download de Algemene NVKL Voorwaarden

Algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings-, betalings-, installatie-, reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling N.V.K.L.: groothandelaren, importeurs en fabrikanten van halffabrikaten en installatiebedrijven in de koeltechniek, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 10 januari 2023 onder nr. 4/2023.

Aanvullende Voorwaarden

Download de Aanvullende Leveringsvoorwaarden Veld Koeltechniek BV ter aanvulling op de NVKL-voorwaarden.

Overmachtsclausule weersomstandigheden

Heeft u vragen?

Velden met een * zijn verplicht