Duurzame ontwikkeling voor mens en milieu

Duurzaamheid: meer dan een mooie term

Voor Veld Koeltechniek is duurzaamheid veel meer dan een mooie term. Het is een cruciaal doel dat we oprecht nastreven in alles wat we doen. Voor onszelf en voor onze klanten. Maar ook voor iedereen die op wat voor manier dan ook met onze oplossingen te maken heeft, tot en met de generaties die na ons komen. In dit artikel geven we u een beknopt overzicht van wat we zoal doen om onze producten en processen zo duurzaam mogelijk te maken. Een verhaal waarin ook onze klanten en hun keuzes op duurzaamheidsgebied een essentiële rol spelen.

Onze vier pijlers

Duurzaam innoveren
Optimalisatie van service performance
Veiligheid voorop
Samen duurzaam

Doordacht ontwerpen

Al vanaf het maken van de ontwerpen voor onze installaties ligt de focus op maximale duurzaamheid. Wat ons betreft moet een installatie zeker 20 à 25 jaar meegaan, met zo min mogelijk service en onderhoud. Wij gaan voor multifunctionele, flexibele installaties die op elk moment naar wens kunnen worden uitgebreid. Naast een optimaal functioneel ontwerp mag u van ons verwachten dat we op energetisch gebied naar het maximale streven. 

Anticiperen op duurzaamheidsontwikkelingen

In de wereld van duurzaamheid verandert veel. Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving op de voet en kijken wat er in de markt gebeurt. Zo zijn we steeds in staat om te anticiperen en onze klanten oplossingen aan te bieden waarmee ze verder kunnen. Duurzaam ondernemen en bouwen wordt vaak beïnvloed door subsidies. Ook in dit traject zijn wij uw partner.

Duurzaam innoveren

Wij zijn gedreven om onze processen en installaties continu te verbeteren. Vanuit die gedrevenheid zijn we ook altijd op zoek naar nieuwe technieken die de duurzaamheid kunnen bevorderen. Onze status van onafhankelijk familiebedrijf vormt hierin een pluspunt: wij nemen de tijd, de ruimte en de middelen om structureel te investeren in innovatie.

Totale klimaatbeheersing

In de oplossingen die wij leveren, streven we naar totale klimaatbeheersing, waarbij alle energie optimaal wordt benut. Dat is niet alleen een kwestie van koeltechniek, maar ook van verwarmingstechniek. Waar mogelijk zetten we de warmte die vrijkomt bij koeltechniek in op plekken waar warmte gewenst is (bijvoorbeeld, in het geval van een winkel, bij de kassa’s).

Logistiek en IoT

Hoe minder gereden kilometers, hoe minder schadelijke CO2-uitstoot. Daarom organiseren wij onze logistiek uiterst efficiënt. Onze monteurs wonen verspreid over Nederland en worden zo dicht mogelijk ‘bij huis’ ingezet. Dankzij de inzet van IoT (Internet of Things)-toepassingen en dashboards kunnen we ook op afstand apparatuur beheren en installaties optimaliseren. Deze technologie stelt ons bovendien in staat storingen te voorspellen, zodat we predictive maintenance kunnen toepassen. Resultaat van dit alles: een sterke reductie van het aantal logistieke bewegingen.

Kritisch zijn op interne processen levert duurzaamheidswinst

Waar mogelijk behalen we ook duurzaamheidswinst in onze interne processen. Dat doen we onder meer door zoveel mogelijk te digitaliseren (minder papiergebruik) en te kiezen voor energiezuinige led-verlichting. En in onze spuiterij zorgen we ervoor dat schadelijke stoffen geen ernstige impact kunnen hebben op mens en milieu.

Betrouwbare partners

Behalve op onze eigen processen zijn we ook kritisch op die van onze toeleveranciers. We selecteren hen zorgvuldig en zien er streng op toe dat zij beschikken over de vereiste (duurzaamheids)certificeringen.

 

Economische duurzaamheid voor onze klanten

Kostenefficiency is ook een belangrijke component van duurzaamheid. Doordat wij hoge kwaliteit leveren, gaan onze installaties lang mee en zijn de onderhoudskosten minimaal. Daarbij zetten we ook sterk in op standaardisatie, zodat we efficiënter kunnen produceren en minder voorraad hoeven te houden. Al met al dragen we zo bij aan een gunstige total cost of ownership (en dus economische duurzaamheid) voor onze klanten.

Pionier in CO2 Koeling

In het werkveld van Veld Koeltechniek wordt het gebruik van chemische koudemiddelen (de zogenaamde HFK’s en andere F-gassen) uitgefaseerd*. Volgens de Europese Commissie dragen deze gassen bij aan de klimaatverandering en moeten ze worden vervangen door natuurlijke alternatieven. Een voorbeeld van zo’n alternatief is CO2. Veld Koeltechniek is al sinds 2007 een echte pionier in het bouwen van winkels met CO2-koelinstallaties. CO2 is een van de beste koudemiddelen die er zijn en heeft een Global Warming Potential (GWP) van slechts 1. Ter vergelijking: bij veel HFK’s ligt deze waarde duizenden malen hoger.

* Vanaf 2030 geldt een compleet verbod op alle F-gassen met een GWP van meer dan 2500.

Veiligheid staat voorop

In onze adviezen aan klanten nemen we zeer zeker ook de risico's mee die aan bepaalde keuzes verbonden zijn. Bij elke nieuwe installatie verzorgen we de nodige training en begeleiding en leveren we apparatuur waarmee eventueel vrijkomende schadelijke stoffen tijdig kunnen worden gedetecteerd.

Oog voor de mens

Een heel ander aspect van duurzaamheid: wij ontzorgen onze medewerkers, want we willen dat ook zij zo lang mogelijk meegaan. Zeker nu vakmensen uiterst schaars zijn, kijken we heel bewust naar hoe we onze mensen kunnen inzetten op de manier die bij hen past. Vanuit het principe van leeftijdsbewust ondernemen hanteren we een generatiepact, op grond waarvan iemand bijvoorbeeld na zijn zestigste minder kan gaan werken.

Duurzaam ondernemen doen we samen

Als klant van Veld Koeltechniek kunt u altijd rekenen op een eerlijk verhaal over duurzaamheidsoplossingen, inclusief de voors en tegens. Wij geven u een objectief beeld van wat een nieuwe installatie u kan opleveren, wat de terugverdientijd en wat uw ROI is. In onze adviezen houden we nadrukkelijk rekening met uw wensen en ambities op duurzaamheidsgebied. Zo komen we samen tot een oplossing waarmee u vele jaren vooruit kunt. Dat is duurzaamheid volgens Veld Koeltechniek.