Oplossingen die werken voor mens en milieu

Sustainable story

We zoeken als partner een gelijkwaardige samenwerking met onze klanten waarin we kunnen inspireren en investeren in een gezamelijke toekomst op gebied van klimaatbeheersing. Een toekomst waarin TCO en bedrijfszekerheid door een mix van hoogwaardige techniek, unieke kennis en predictive maintenance centraal staat. Maar waar ook een duurzame aarde centraal staat. Het is een cruciaal doel dat we oprecht nastreven in alles wat we doen, voor iedereen die op wat voor manier dan ook met onze oplossingen te maken heeft, inclusief de generaties die na ons komen. We geven u een overzicht van wat we doen om onze producten en processen zo duurzaam mogelijk te maken.

Onze vier pijlers

Duurzaam innoveren
Optimalisatie van service performance
Veiligheid voorop
Samen duurzaam

Doordacht ontwerpen

Al vanaf het maken van de ontwerpen voor onze installaties ligt onze focus op maximale duurzaamheid en total cost of ownership (TCO). Wat ons betreft moet een installatie zeker 20 à 25 jaar meegaan, met zo min mogelijk service en zo min mogelijk onderhoud. Wij gaan voor multifunctionele, flexibele installaties die op elk moment naar wens kunnen worden uitgebreid. Naast een optimaal functioneel ontwerp mag u van ons verwachten dat we op een energetische manier naar het maximale streven. Klaar voor de toekomst.

Anticiperen op duurzaamheidsontwikkelingen

In de wereld van duurzaamheid verandert veel. Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving op de voet en kijken wat er in de markt gebeurt. Zo zijn we steeds in staat om te anticiperen en onze klanten oplossingen aan te bieden waarmee ze verder kunnen. duurzaam ondernemen en bouwen wordt vaak beïnvloed door subsidies. Ook in dit traject zijn wij uw partner.

Duurzaam innoveren

Wij zijn gedreven om onze processen en installaties continu te verbeteren. Vanuit die gedrevenheid zijn we ook altijd op zoek naar nieuwe technieken die de duurzaamheid kunnen bevorderen. Wij nemen de tijd, de ruimte en de middelen om structureel te investeren in innovatie.

Totale temperatuurbeheersing

In de oplossingen die wij leveren, zorgen we voor totale temperatuurbeheersing, waarbij alle energie optimaal wordt benut. Dat is niet alleen een kwestie van koeltechniek, maar ook van verwarmingstechniek. Waar mogelijk zetten we de warmte die vrijkomt bij koeltechniek in op plekken waar warmte gewenst is. Dit kan zelfs oplopen tot het kookpunt, wat soms nodig is in de productie-omgeving.

Logistiek en IoT

Hoe minder gereden kilometers, hoe minder schadelijke CO2-uitstoot. Daarom organiseren wij de logistiek van onze leveringen met maximale efficiency. Onze monteurs wonen verspreid door heel Nederland en worden zo dicht mogelijk 'bij huis' ingezet. Tijdens montages laten we experts waar mogelijk vanaf kantoor meekijken. En dankzij de inzet van IoT (Internet of Things)-toepassingen en dashboards kunnen we ook op afstand apparatuur beheren en installaties optimaliseren. Deze technologie stelt ons bovendien in staat storingen te voorspellen, zodat we preditive maintenance kunnen toepassen. Het resultaat van dit alles? Een sterke reductie van het aantal logistieke bewegingen.

Betrouwbare partners

Niet alleen op onze eigen processen zijn we kritisch; ook kijken we naar onze toeleveranciers. We selecteren hen zorgvuldig en zien er streng op toe dat zij beschikken over de vereiste (duurzaamheids)certificeringen. Duurzaamheid zit in kleine dingen en in meer zaken dan waar we zelf direct aan denken. Door bijvoorbeeld ons afval te scheiden, verkleinen we de berg restafval en krijgt gescheiden afval een nieuw leven. Zo worden fruitschillen omgezet in biogas en compost, worden blikjes gebruikt om nieuw metaal mee te maken en worden onze kartonnen koffiebekers omgezet in hygiënepapier.

Duurzame kostenbesparing

Ook kostenefficiëntie is een belangrijk component van duurzaamheid. Doordat wij hoge kwaliteit leveren, gaan onze installaties lang mee en zijn de onderhoudskosten minimaal. Daarbij zetten we ook sterk in op standaardisatie, zodat we efficiënter kunnen produceren en minder voorraad hoeven te houden. Ook sturen we installaties op energietarief. Bij een laag tarief bufferen we in vriescellen en bij een hoog tarief gaat de installatie uit om kosten te besparen. Ons streven is om producten aan te bieden met het laatste energieverbruik in de markt en dat resulteert in een snelle terugverdientijd door minder energiekosten. Zo dragen we bij aan een gunstige total cost of ownerschip, en dus economische duurzaamheid, voor onze klanten.

Circulariteit

We geven onze meubelen een tweede leven. Door de grondstoffen van koel- en vriesmeubelen, koel- en vriescellen en complete koel- en vriesinstallaties opnieuw te gebruiken.

Pionier in CO2 Koeling

In het werkveld van Veld Koeltechniek wordt het gebruik van chemische koudemiddelen (de zogenaamde HFK's en andere F-gassen) uitgefaseerd.* Deze F-gassen dragen bij aan de klimaatverandering en moeten worden vervangen door natuurlijke alternatieven. Een voorbeeld van zo'n alternatief is CO2. Veld Koeltechniek is al sinds 2007 een echte pionier in het bouwen met CO2-koelinstallaties. CO2 is een van de beste koudemiddelen die er zijn en heeft een Global Warming Potential (GWP) van slechts 1. Ter vergelijking: bij veel HFK's ligt deze waarde duizenden halen hoger

*Vanaf 2030 geldt voor het bijvullen van koudemiddel in bestaande installaties een compleet verbod op alle F-gassen met een GWP van meer dan 2500. Voor nieuwe installaties geldt sinds 2022 al een verbod op het inzetten van chemische koudemiddelen die een GWP-waarde hebben hoger dan 150.

Natuurlijke koudemiddel Ammoniak (NH3)

Daarnaast werken we met ammoniak, ook wel NH3 genoemd, dat een natuurlijk koudemiddel is dat net als CO2 niet bijdraagt aan het broeikaseffect. Om de veiligheidsrisico's van NH3 zoveel mogelijk te beperken, wordt het veelal toegepast in combinatie met een koudedrager. Een koudedrager is een stof die de koude overdraagt van de koelinstallatie naar een warmtewisselaar.

*Vanaf 2030 geldt voor het bijvullen van koudemiddel in bestaande installaties een compleet verbod op alle F-gassen met een GWP van meer dan 2500. Voor nieuwe installaties geldt sinds 2022 al een verbod op het inzetten van chemische koudemiddelen die een GWP-waarde hebben hoger dan 150.

Veiligheid, gezondheid en milieu

We streven naar een werkklimaat waarin gevaarlijke situaties en beroepsziekten tot een minimum beperkt blijven. Hierbij willen we ook de belasting van het in- en externe milieu en overlast van de omgeving voorkomen Zo maken veiligheid, gezondheid en milieu deel uit van onze bedrijfsactiviteiten. Dit maken we bijvoorbeeld concreet door o.a. gebruik te maken van zonne-energie, windparken en elektrische auto's.

Veiligheid staat voorop

In onze adviezen aan klanten nemen we ook de risico's mee die aan bepaalde keuzes zijn verbonden. Bij elke nieuwe installatie verzorgen we de nodige training en begeleiding en leveren we apparatuur waarmee eventueel vrijgekomen schadelijke stoffen tijdig kunnen worden gedetecteerd. 

Oog voor de mens

Een heel ander aspect van duurzaamheid is het ontzorgen van onze medewerkers. Ook met hen willen we graag werken aan duurzame relaties. Zeker nu vakmensen uiterst schaars zijn, kijken we heel bewust naar hoe we onze mensen kunnen inzetten op de manier die bij hen past. Vanuit het principe van leeftijdsbewust ondernemen, hanteren we een generatiepact waardoor iemand bijvoorbeeld na zijn zestigste minder kan gaan werken.

We doen het samen

Als klant van Veld Koeltechniek kunt u altijd rekenen op een eerlijk verhaal over duurzaamheidsoplossingen, inclusief de voor en tegens. Wij geven u een objectief beeld van wat een nieuwe installatie u kan opleveren en wat uw ROI is. In onze adviezen houden we nadrukkelijk rekening met uw wensen en ambities op duurzaamheidsgebied. We gaan graag met u in gesprek om ervoor te zorgen dat alle partijen er voordeel van ondervinden. Zo komen we samen tot een oplossing waarmee u vele jaren vooruit kunt. Dat is duurzaamheid volgens Veld Koeltechniek.