Een update over de F-gassen verordening

Al enige tijd hebben we te maken met de Europese F-gassen verordening. Deze verordening heeft het doel om het op de markt brengen van gefluoriseerde boeikasgassen, waar de synthetische koudemiddelen onder vallen, te verminderen. In dit artikel leest u welke maatregelen er komend jaar aankomen en wat de ontwikkelingen zijn op de lange termijn. Hieronder benoemen we kort wat de gevolgen zijn voor het bijvullen van koelinstallaties, de gevolgen voor nieuwbouw en het terugfaseren van de productie van synthetische koudemiddelen.

Bijvullen van koelinstallaties

Voor het bijvullen van installaties met koudemiddel met een Global Warming Potential (GWP)-waarde boven de 2500 mag alleen nog gebruik worden gemaakt van gerecycled of geregenereerd koudemiddel. (De GWP-waarde geeft aan waarmee het koudemiddel bijdraagt aan de opwarming van de aarde). Het bijvullen van niet gerecycled of geregenereerd koudemiddel met een GWP-waarde boven de 2500 is niet toegestaan. Na 2030 wordt het bijvullen van bestaande installaties met deze schadelijke uitlaatgassen zelfs in z’n geheel verboden.

Nieuwbouwinstallaties

Voor het nieuwbouwen van koelinstallaties is het sinds 1 januari 2020 al verboden om gebruik te maken van een synthetisch koudemiddel dat een GWP-waarde heeft hoger dan 2500. Hiertoe behoren koudemiddelen R404A en R507. Deze regel wordt per 1 januari 2022 verder aangescherpt. Dan komt de grens voor de koudemiddelen te liggen op een GWP van slechts 150. In deze situatie is CO2 (R744) een goede oplossing. Dit is een milieuvriendelijk en energiezuinig koudemiddel. Ook hebben CO2 installaties uitstekende mogelijkheden voor het toepassen van warmteterugwinning. Hierdoor wordt uw winkel verwarmd met restwarmte uit uw koel- en vriesinstallatie. Door het gebruiken van deze warmte bespaart u kosten en bent u helemaal klaar voor de toekomst, waarin gasloos bouwen steeds belangrijker wordt.

* Echter geldt op bovenstaand één uitzondering. Koelinstallaties met een koelcapaciteit kleiner dan 40 kW mogen namelijk nog wel gebruik maken van een koudemiddel met GWP-waarde hoger dan 150. Toch zijn hier ook genoeg mogelijkheden met CO2 of propaan als koudemiddel.

Stekkerklare koel- en vriesmeubelen

De GWP-waarde van maximaal 150 geldt per 1 januari 2022 naast koelinstallaties ook voor hermetische systemen voor commercieel gebruik. Hier vallen o.a. de stekkerklare koel- en vriesmeubelen onder. Propaan is in dit geval een goed alternatief. Lees hier meer over propaan als koudemiddel.


Terugschroeven van productie synthetische koudemiddelen

Doordat de hoeveelheid koudemiddel die op de markt gebracht mag worden steeds kleiner wordt, is het moeilijker om deze koudemiddelen te krijgen. De beperkte beschikbaarheid zal op termijn zorgen dat de prijs van deze koudemiddelen flink gaat stijgen.

Van belang om te weten is dat er inmiddels weer diverse gesprekken zijn gestart op het herzien van de F-gassen verordening. Kans bestaat dat de huidige regelgeving verder wordt aangescherpt. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn houden we u op de hoogte. Mocht u vragen hebben over uw installatie of over deze ontwikkelingen, laat dit weten aan uw contactpersoon bij Veld.

Vragen? Neem contact op met Veld