Update: Uitfasering synthetische koudemiddelen

In de vorige Nieuwsbrief hebben we de aangekondigde uitfasering van synthetische koudemiddelen nader toegelicht. Deze uitfasering moet geregeld worden in het nieuwe F-gassen besluit.Stoffen zoals CO2, koolwaterstoffen en waterdamp zorgen voor opwarming van de aarde. De EU streeft er naar de opwarming als gevolg van industriële activiteiten te beperken tot 2°C.

Synthethische koudemiddelen

Afbeelding: Veld_Fgassen_tabel
F-Gassen tabel

De synthetische koudemiddelen  leveren in veel gevallen een zeer grote bijdrage aan het broeikaseffect . De uitfasering van deze koudemiddelen zal positief bijdragen aan het voorkomen van het genoemde broeikaseffect.
In tegenstelling tot de algemene verwachting zijn  het  Europese Parlement, Raad en Commissie  er toch in geslaagd om overeenstemming te bereiken over de aangekondigde nieuwe F-gassen verordening. Naar verwacht wordt deze verordening tijdens een plenaire zitting van het volledige parlement op 11 maart 2014 aangenomen

Belangrijkste besluiten

Belangrijkste onderdelen

  • In de nieuwe F-gassen verordening wordt  de inzet van HFK’s  met een GWP > 2500 stapsgewijs afgebouwd tot in 2030
  • Vanaf 1-1-2020 mogen er geen installaties worden gebouwd die gevuld zijn met een koudemiddel met GWP > 2500
  • Bestaande installaties mogen alleen worden bijgevuld met geregenereerd en/of gerecycled koudemiddel met GWP > 2500

Bovengenoemde verbod is van toepassing  op de populaire koudemiddelen R507 en R404a. Naar verwachting zullen op termijn ook de overige synthetische koudemiddelen met een lagere GWP worden uitgefaseerd.

Gelukkig  is er nog  tijd om de beschikbare alternatieven goed te onderzoeken. De nieuw ontwikkelde synthetische koudemiddelen met een lage GWP zijn geen echt alternatief, omdat deze zonder uitzondering in enige mate brandbaar zijn. Op dit moment zijn de natuurlijke koudemiddelen zoals NH3 en CO2 (ook als transkritische installatie) een goed alternatief!

We komen graag persoonlijk bij u langs om u over de beschikbare alternatieven te adviseren.

Geef uw mening

Komt u dingen tegen die u niet begrijpt, anders zou doen of wilt u ons gewoon een compliment geven. Mail of bel ons dan gerust. We reageren snel en altijd.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, tips en ontwikkelingen binnen Veld en koudetechniek.

Contact opnemen

bezoekadres Den Sliem 3
  7141 JE  Groenlo
   
telefoon 0544 476 476
fax 0544 476 477
e-mail info@veld.nl
   


 

Lid van

Copyright © Veld 2015 - Concept en realisatie door Frontis - Sitemap | Disclaimer | Privacy Statement

Volg ons ook op