Veld hybride warmtepomp: 100% WTW 0% aardgas

Hybride-Warmtepomp-Veldkoeltechniek
Hybride Warmtepomp

Warmteopwekking op de meest efficiënte manier is door gebruik te maken van restwarmte van een koel-vriesinstallatie. Indien een hoog temperatuurniveau gewenst is (+50 tot +80°C) is een aanvulling met een warmtepomp een prima oplossing. Hierdoor kan de traditionele warmteopwekking met aardgas (of elektrisch) vervallen.

Wij hebben op deze manier diverse distributiecentra uitgevoerd met WTW (warmteterugwinning) waarbij de gasaansluiting vervallen is. De benodigde warmte wordt 100% verkregen uit de koel-vriesinstallatie. Bij Hutten en Zonen in Heeten is dit concept in samenwerking met KWA Bedrijfsadviseurs uitgebreid en verfijnd. KWA heeft in de voorfase de uitgangspunten samen met  Hutten vastgelegd. Het is in  de praktijk vaak lastig en tijdrovend om goede uitgangspunten en een goede afstemming van vraag en aanbod in zowel koude als warmte te verkrijgen. Op basis van de door KWA opgestelde uitgangspunten is een centrale NH3-pompinstallatie geplaatst voor de (terug) koelcellen en met een Temper-circuit voor de productieruimtes. Tot zover de ‘standaard’ koelinstallatie. Er is een grote vraag naar warmte voor diverse doeleinden en op verschillende locaties en temperatuurniveaus door de hele slachterij. Variërend van reinigingswater en laadkuilverwarming tot verwarming van de ventilatielucht in de productieruimtes en de verwarming van de kantoren.

Om aan de grote warmtevraag op diverse niveaus te kunnen voldoen, hebben we de installatie opgebouwd met warmteopwekking op 4 temperatuurniveaus:

 • Watergekoelde condensor 425kW / +25°C
 • Oliekoeler 75kW / +40°C
 • Persgaswarmte 40kW / +50°C
 •  Veld hybride warmtepomp 65kW / +70°C

De slachterij is hierdoor in zeer grote mate afhankelijk van de koelinstallatie en het WTW-systeem. Ondanks de diverse systeemkoppelingen en procesvariaties is de installatie doordacht en bedrijfszeker opgebouwd. Waar nodig is redundantie ingebouwd, zodat de productie onbelemmerd voortgang heeft.

Hybride Warmtepomp

Ook als er geen koudevraag is, kan er restwarmte benodigd zijn. Hiervoor is de warmtepomp door Veld tweeledig ontworpen. In basis wordt de warmte op een hoger niveau gebracht vanuit de restwarmte van de koelinstallatie. Als deze restwarmte niet in voldoende mate beschikbaar is, dan schakelt de warmtepomp over op de dry-cooler en daarmee op buitenlucht. Ook is er een prioritering gegeven aan de verschillende verbruikers.

Grafische weergave + Besturing via internet

 • NH3-koelinstallatie + gekoelde ruimtes 
 • Inkoelprogramma’s terugkoelcellen runderkarkassen
 • Warmteopwekking en afgiftesystemen
 • Bufferkelders koud en warm water
 • Ventilatiesysteem productieruimtes
Afbeelding: KWA0495 T0-01_300dpi CMYK
Bron: KWA bedrijfsadviseurs Amersfoort

Besparingspotentieel WTW-Systeem en Veld hybride warmtepomp

De laagwaardige warmte wordt volledig als restwarmte aan de NH3-koelinstallatie onttrokken.
Het totale verbruik hiervan op jaarbasis is berekend op 900.000 kWh (gratis beschikbaar). Indien deze warmte opgewekt zou zijn met aardgas zouden de jaarlijkse kosten hiervan ca. € 45.000,- zijn. (besparing = 112.500 m3 aardgas/jaar).

De hoogwaardige warmte wordt d.m.v. de warmtepomp opgewekt. Het totale verbruik hiervan op jaarbasis is berekend op 250.000 kWh . Doordat deze warmte nu opgewekt wordt met de warmtepomp wordt er ca. € 6.000,- per jaar bespaard in vergelijking met aardgas.

Door deze opzet zijn er geen stoom/warmwater of CV ketels aanwezig, dus geen gasaansluiting. Daardoor is het aantal componenten/installaties van de gehele fabriek minder en eenvoudiger wat de komende jaren het onderhoud en de onderhoudskosten enorm verlaagd.

Contactformulier Industriële Koudetechniek

  Bedrijfsnaam *
   

  Branche
   

  Aanhef

  Achternaam *
   

  Adres *
   

  Postcode *
   

  Vestigingsplaats
   

  Telefoon *
   

  Fax
   

  E-mail *
     

  Opmerkingen en/of vragen
   

Geef uw mening

Komt u dingen tegen die u niet begrijpt, anders zou doen of wilt u ons gewoon een compliment geven. Mail of bel ons dan gerust. We reageren snel en altijd.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, tips en ontwikkelingen binnen Veld en koudetechniek.

Contact opnemen

bezoekadres Den Sliem 3
  7141 JE  Groenlo
   
telefoon 0544 476 476
fax 0544 476 477
e-mail info@veld.nl
   


 

Lid van

Copyright © Veld 2015 - Concept en realisatie door Frontis - Sitemap | Disclaimer | Privacy Statement

Volg ons ook op